Ziekte lyme op politieke agenda

Patiënten met de ziekte lyme hebben het zwaar. Nog altijd is er voor hen geen goede behandeling en diagnostiek mogelijk. Het afgelopen jaar beroofden zeker drie patiënten zich van het leven vanwege hun uitzichtloze situatie.

Een van die mensen was Jeroen Link, die in december 2013 zelfmoord pleegde. Zijn vader besloot daarom een brandbrief te schrijven aan de Tweede Kamer.

De ziekte van Lyme, ook wel Lymeziekte of Borreliose genoemd, is een aandoening die veroorzaakt wordt door de Borrelia bacterie. Je kunt de ziekte oplopen door een beet van een besmette teek. Een rode ringvormige huiduitslag, die vaak oplicht in het midden of vlek, is hét bewijs van besmetting. Maar niet altijd ontstaat zo’n plek. Slechts de helft van de patiënten krijgt een dergelijke huiduitslag.

Volgens cijfers van de Vereniging voor Lymepatiënten worden jaarlijks 1,5 miljoen mensen gebeten door een teek. Daarvan wordt 22 procent (330.000 mensen) besmet met de borrelia bacterie. Van dat aantal krijgt 5,1 procent (76.500 mensen) de ziekte van Lyme. Een groot deel van deze ziektegevallen wordt tijdig herkend en behandeld, maar bij naar schatting 20 tot 50 procent van de gevallen wordt de besmetting niet (tijdig) herkend. Hierdoor blijft behandeling te lang uit. Een deel van de patiënten ontwikkelt ernstige ziekte- verschijnselen, raakt arbeidsongeschikt en komt in een uitzichtloze situatie terecht.

Klik hier voor meer informatie over de ziekte van lyme.