Gezondheid

Tuchtrechter: Artsen nalatig in zaak Anton Swagerman

Het Medisch Tuchtcollege heeft een klacht over nalatigheid bij de zaak van Anton Swagerman gegrond verklaard. Dat werd vrijdag bekend tijdens een zitting. Een belangrijk moment voor zijn ouders, die de klacht hadden ingediend.

Artsen geloofden in 2011 niet in de klachten van Anton, ondanks dat hij in een zeer korte tijd ruim 8 kilo was aangekomen door vochtophoping. Na zijn overleden bleek dat er cruciale inschattingsfouten waren gemaakt.

Zijn ouders denken dat hun 29-jarige zoon nog in leven was geweest als de artsen tijdig hadden ingegrepen. Dit was voor hen de reden om de klacht in te dienen. In september volgt nog de tuchtzaak tegen de huisarts van Anton.