Spreeuw heeft het slecht

De Vogelbescherming gaat bij honderd vrijwilligers nestkastjes voor spreeuwen ophangen. Met daarin een klein cameraatje dat filmt wat er precies gebeurt in het kastje.

Het aantal spreeuwen is drastisch afgenomen. Sinds de jaren tachtig is het aantal spreeuwen gedaald met 40 procent. En uit tellingen blijkt dat de afname nog steeds voortduurt. Met de camera’s hoopt de Vogelbescherming, die het onderzoek samen met Sovon Vogelonderzoek Nederland uitvoert, een goed beeld te krijgen van het broedproces. Het vermoeden bestaan namelijk dat veel jonge vogeltjes overlijden in het nest. Door het broedproces vast te leggen, willen wetenschappers controleren wat er precies in de nestkasten gebeurt. Later in 2014, dat uitgeroepen is tot het jaar van de spreeuw, volgen weer tellingen van spreeuwen.