Gezondheid

Scherper toezicht op slechte verpleeghuizen

Verpleeghuizen waar de zorg voor ouderen niet goed is, krijgen te maken met scherper inspectietoezicht. Bestuurders van instellingen die bij herhaling slechte zorg leveren, worden daar eerder op aangesproken. En als verbeteringen uitblijven, moet een andere zorginstelling het maar overnemen.

Dat beloofde staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) de Tweede Kamer in het dinsdagavond laat begonnen debat over het verbeteren van de verpleeghuiszorg. Van Rijn wil duidelijk maken dat het niet leveren van goede zorg niet acceptabel is.

Voldoende handen aan het bed zijn essentieel voor goede zorg. De staatssecretaris gaat daarom met de beroepsgroep op zoek naar een verantwoorde samenstelling van het personeel. Bij het om- en bijscholen van zorgpersoneel wil hij bovendien meer inzetten op het bevorderen van deskundigheid over de verpleeghuiszorg. Renske Leijten (SP) is daar blij mee. Zij wil meer personeel, want: “Hoe goed je ook bent opgeleid, als je niet voldoende collega’s hebt, kun je je werk niet doen”.

Structurele oplossingen

In de al lang lopende discussie over betere zorg in verpleeghuizen is volgens de bewindsman de ouderenzorg al wel verbeterd. Hij wil nu structurele oplossingen. Als voor alle plannen voor betere verpleeghuiszorg meer geld nodig zou zijn, is dat bespreekbaar, beloofde Van Rijn.

Verpleeghuiszorg is zware zorg, vindt hij. Mensen blijven langer thuis wonen en hebben daardoor als ze in een zorginstelling komen meer zorg nodig. Om die zorg te verbeteren, wil hij net als een groot deel van de Kamer, dat vertegenwoordigers van instellingen die het volgens de inspectie goed doen hun ervaringen delen met minder goed presterende huizen.

De Kamer is verdeeld over hoe de problemen in verpleeghuizen kunnen worden opgelost. De PVV wil meer geld voor de zorg, maar meer geld is ook volgens veel andere partijen niet dé oplossing. Want ook geld kan het probleem van dementie niet oplossen, stelde de VVD vast. Bovendien verschilt de kwaliteit van de zorg in instellingen die nu evenveel veel geld krijgen sterk.