Pleegouders gezocht!

Er zijn dringend pleeggezinnen nodig. Geen gewone, maar pleegouders die een puber in huis willen nemen. In totaal zijn er enkele honderden gezinnen te weinig, en daarom zijn ze in de regio Den Haag gestart met een wervingsactie. En dat betekent: flyeren.