Politiek

'In Nederland is geen ruimte voor jihadisme'

“In Nederland is geen ruimte voor haatzaaien of extremisme. De jihadistische beweging is in alles het tegengestelde van waar onze democratie voor staat.” Dit schrijven de ministers Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie en Lodewijk Asscher van Sociale Zaken vrijdag in een brief aan de Kamer over het actieprogramma ‘Integrale Aanpak Jihadisme’.

Het actieprogramma heeft als doel het beschermen van de democratische rechtsstaat, bestrijden en verzwakken van de jihadistische beweging in Nederland en het wegnemen van de voedingsbodem voor radicalisering. “Het jihadisme vormt een substantiële bedreiging voor de nationale veiligheid van Nederland en voor de internationale rechtsorde”, aldus de ministers.

In het plan van aanpak staat onder andere dat paspoorten van jihadstrijders afgenomen moeten kunnen worden zonder tussenkomst van de rechter. Ook van mensen die een opleiding volgen in een terroristisch trainingskamp of die daar als instructeur werken zouden de documenten ingenomen moet worden. Het innemen van de paspoorten kan overigens alleen wanneer iemand een dubbel paspoort heeft, omdat ze anders stateloos worden.

Kliklijn

Verder komt er een tijdelijke meldingsplicht en contactverboden voor teruggekeerde jihadisten, een meldlijn waar mensen aangegeven kunnen worden bij vermoedens van extremisme en wordt haatzaaien via social media aangepakt. Voordat laatste zal een speciaal team van de Nationale Politie worden gevormd.