Dieren

Gangenstelsel net een kunstwerk!

Al jaren wordt in ons land strijd geleverd tegen de muskusrat. Het knaagdier graaft gangen in dijken met alle gevolgen van dien.

De waterschappen en de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer doen onderzoek naar de schade die wordt aangericht. Tot nu toe hadden ze geen idee hoe groot de ondergrondse gangen precies zijn, maar ze hebben nu een methode gevonden om daar achter te komen.