Dieren

Mug ook 's winters op jacht

Jeuk, bulten, slapeloze nachten:muggen zijn zomers soms echte kwelgeesten. Maar de universiteit van Wageningen heeft ontdekt dat ze nu ook ‘s winters naar slachtoffers op zoek zijn. Het gaat om een soort waarvan we in Nederland niet wisten dat hij hier rond vloog.

Om een en ander goed uit te zoeken vroeg de universiteit zoveel mogelijk dode muggen op te sturen. Dat deden we massaal…