Meeste werknemers gaan erop vooruit

De meeste Nederlandse werknemers houden dit jaar onder de streep van hun loonstrook meer geld over. Dat stelde loonstrookverwerker ADP vrijdag op basis van eigen berekeningen.

Vooral mensen met een laag of middeninkomen gaan erop vooruit. De loonstijging is het grootst bij lonen tot 1750 euro per maand. Zo houden mensen met een minimumloon netto 55 euro meer over, dankzij een verlaging van het belastingtarief in de eerste schijf en een hogere heffingskorting.

Hogere inkomens leveren wat in, tot maximaal 52 euro per maand bij een inkomen van 6500 euro. Gepensioneerden gaan er netto wat op vooruit, dankzij een lagere premie voor de zorgverzekeringswet en de verlaging van de eerste belastingschijf.

Pensioenpremies

Tussen verschillende sectoren lopen de nettoveranderingen op de loonstrook wel sterk uiteen, door stijgingen en dalingen van pensioenpremies. Vooral in de sector metaal en techniek gaan de pensioenpremies flink omlaag. Medewerkers met een modaal inkomen gaan circa 49 euro per maand minder betalen, bij twee keer modaal loopt het verschil op tot 148 euro. Hoge inkomens in deze sector gaan er in totaal daarom zo’n 75 euro per maand op vooruit.

De werkgeverslasten nemen dit jaar toe. Het totaal aan werkgeverspremies loopt op van 18,3 naar 19,2 procent. Vooral bouwvakkers en metaalarbeiders worden flink duurder, ambtenaren worden juist goedkoper.

Bron: ANP