Meer burenruzies in de zomer

Die ellendige stinkrook van de barbecue of dat luidruchtige feestje dat veel te lang doorgaat. Nederlanders hebben steeds meer last van hun buren en weten waar ze moeten aankloppen voor rechtshulp.

In twee jaar tijd steeg het aantal aanvragen met vijftig procent tot 600 in 2013, dat blijkt uit cijfers van Achmea Rechtsbijstand. Buren blijken overigens het meest ruzie te maken in de lente- en zomermaanden en dat gaat meestal over geluidsoverlast.