Dieren

Landelijke spreeuwtelling van start

Meer dan honderd vrijwilligers tellen komend weekend het aantal spreeuwen in een zogenaamde ‘spreeuwenwolk’.

Dit omdat er tekenen zijn dat ze de enorme zwermen minder vaak voorkomen en dat de groepen kleiner worden. De spreeuw is de afgelopen decennia sterk in aantal achteruitgegaan in West-Europa en daarom hebben Vogelbescherming Nederland en vogelonderzoeksorganisatie Sovon 2014 uitgeroepen tot het jaar van de spreeuw.

Niet alleen worden de vogels geteld, ook wordt een innovatieve telmethode met foto’s getest, want het is voor het menselijk oog bijna niet te zien hoeveel vogels er in een zwerm vliegen.

Meewerken aan dit onderzoek? Tot en met 1 november kunnen foto’s van spreeuwenzwermen worden opgestuurd naar Vogelbescherming Nederland. Met behulp van software wordt vervolgens bekeken hoeveel spreeuwen er in de zwerm vliegen.