Gezondheid

Hulp Levenseindekliniek nu overal vergoed

Sinds donderdag vergoeden alle grote zorgverzekeraars euthanasie via de Levenseindekliniek. VGZ, Menzus en CZ deden dit al eerder en nu heeft verzekeraar Achmea ook een contract met de kliniek gesloten.

Het voortbestaan van de kliniek leek vorig jaar nog in gevaar. Hulp werd toen niet vergoed en moest volledig betaald worden uit giften, schenkingen en subsidies. Over de opstelling van verzekeraars liet directeur Steven Pleiter zich toen kritisch uit. De kliniek laat aan het ANP weten blij te zijn dat ze in korte tijd alle verzekeraars over de streep hebben kunnen trekken.