Hoogste punt van Nederland ligt verkeerd

Weleens op het hoogste punt van Nederland geweest? Waarschijnlijk denk je van wel, maar is de kans groot dat dit in werkelijk helemaal niet het geval is. Jarenlang werd namelijk gedacht de Vaalserberg bij het Drielandenpunt in Zuid-Limburg de hoogste plek van ons land was, maar volgens Staatsbosbeheer ligt het hoogste punt 60 meter verder naar het zuiden.

MTD Landschapsarchitecten ontdekte de ‘fout’ toen de plek van de paal op de hoogste plek werd vergeleken met de nieuwste digitale hoogtekaarten van Nederland. Het bureau maakte in opdracht van Staatsbosbeheer, de provincie Limburg en de gemeente Vaals een plan voor de herinrichting van de Vaalserberg.

Staatsbosbeheer en MTD willen de paal nu 60 meter naar het zuiden verplaatsen, naar de plek waar in werkelijkheid het hoogste punt van Nederland ligt. Ook wordt het gebied opgefrist en komt er waarschijnlijk een attractie voor het publiek.