Grootschalige fraude op UvA

Eerstejaarsstudenten economie bedrijfskunde hebben op grootschalige basis gefraudeerd bij computertoetsen van het vak statistiek op de Universiteit van Amsterdam (UvA). Dat is te lezen op Folia Web, de website van de universiteitskrant.

Met de toetsen kon voorafgaand aan het afsluitende tentamen van het eerstejaarsvak statistiek een bonuspunt van 0,5 verdiend worden. Voor het vak vulden de studenten tijdens het semester wekelijks een computertoets in om hun kennis te testen. Met een goed resultaat konden zij alvast 0,5 punten voor hun eindcijfer scoren. Door gelijktijdig op twee browsers in te loggen, konden de studenten met het programma frauderen.

Met de ene browser maakten ze de opgaves, waarna de goede antwoorden getoond werden. In de tweede browser konden deze goede antwoorden vervolgens opnieuw ingevuld worden, waarna alleen het tweede, foutloze resultaat geregistreerd werd. Zo’n vierhonderd studenten hebben van de truc gebruik gemaakt.

Ontdekking

Volgens de voorzitter van de facultaire examencommissie Lisette Duyster-Went kwam de fraude de afgelopen weken aan het licht toen docenten ontdekten dat studenten erin slaagden de toetsen sneller af te leggen dan ervaren docenten.

Door de examencommissie van de faculteit is besloten de toets van alle studenten ongeldig te verklaren. Ook wordt nader onderzoek gedaan naar de fraude.