D66 wil minder boringen Groningen

D66 wil dat het aantal gasboringen in Groningen wordt teruggeschroefd. Dit zegt Alexander Pechtold zaterdag in de Telegraaf.

Pechtold wil inspraak in het op handen zijnde kabinetsbesluit rondom de boringen, die de schatkist jaarlijks miljarden opleveren. Beperking van de gaswinning zou grote financiele gevolgen hebben voor het kabinet. Verkoop van 20 procent minder gas, leidt tot 2.2 miljard euro minder in de schatkist. De ministerraad buigt zich waarschijnlijk volgende week over de zaak.