Bijna 7000 mensen huis uitgezet in 2013

Bijna zevenduizend mensen of gezinnen zijn vorig jaar hun huis uitgezet door woningcorporaties. Dat is 8 procent meer dan in het jaar ervoor, blijkt uit een enquête van Aedes onder 170 woningcorporaties.

Dat is ongeveer de helft van alle corporaties in Nederland. Het aantal huisuitzettingen stijgt doordat steeds meer huurders financiële problemen hebben. 90 procent van de ondervraagde corporaties noemt de economische crisis als oorzaak van het aantal huisuitzettingen

Huurachterstand was de belangrijkste reden voor uitzetting (88 procent). Andere redenen waren wietteelt, onderverhuur of woonfraude en overlast. Na uitspraak van een rechter kan de uitzetting pas plaatsvinden. Na een gerechtelijk vonnis kunnen woningcorporaties in overleg met de huurders in zeven van de tien gevallen alsnog huisuitzetting voorkomen, vooral als sprake is van huurachterstand.

Hulp

Ondanks dat het aantal stijgt, waren er in 2007 nog ruim 1500 huisuitzettingen meer dan vorig jaar. Corporaties doen er volgens Aedes dan ook veel aan op het aantal omlaag te brengen. Er wordt gebeld met mensen die achter dreigen te lopen met de huur en waar nodig krijgen ze hulp.

De totale betalingsachterstand bij de corporaties bedraagt 250 miljoen euro.