Allochtone jongeren kiezen vaak verkeerde studie

Meer dan de helft van de mannelijke allochtone mbo-studenten kiest voor een opleiding in de economische sector, terwijl die niet altijd de beste kans op werk geeft. Ook vrouwelijke allochtonen volgen vaak een economische opleiding, hoewel de sector zorg en welzijn ook erg in trek is. 

Dat blijkt uit onderzoek van Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), waarvan minister Jet Bussemaker (Onderwijs) dinsdag een rapport krijgt. Uit dit onderzoek blijkt ook dat de combinatie van leren en werken niet populair is onder allochtone studenten. Dit terwijl de arbeidsmarktkansen door deze combinatie juist groter zijn.

Bussemaker wil meer aandacht voor de kansen op een baan: ”Nog steeds lijken veel jongeren een te rooskleurig beeld te hebben van bepaalde opleidingen, terwijl andere studies met een beter arbeidsperspectief echt het verdiepen waard zijn.”