Werkende Nederlander steeds ouder

De werkzame beroepsbevolking in Nederland wordt alsmaar ouder. In 22 jaar tijd is de gemiddelde leeftijd op de werkvloer gestegen van 36,2 jaar naar 41,4 jaar.

De vergrijzing van de beroepsbevolking komt doordat de hele bevolking verouderd is, maar ook doordat veel meer mensen tussen de 50 en 65 werken. In 1990 werkte slechts 35 procent van de 50 tot 65-jarigen. In 2012 lag dit percentage op 62 procent.

De vergrijzing is het sterkt onder ambtenaren. Hun gemiddelde leeftijd is tussen 1990 en 2012 met 8 jaar gestegen. In de horeca is de stijging twee jaar het kleinst.