Watersnoodmonument Kruisdorp vernield

Het watersnoodmonument in het Zeeuwse Kruisdorp is vernield. Het kunstwerk is gemaakt door kunstenaar Ronny Ivens en bestaat uit acht zuilen van tweeëneenhalve meter hoog. Op een van de zuilen zit een bronzen vogel, en die is meegenomen.

Volgens kunstenaar Ronny is er een stuk graniet afgeslagen. Hierdoor konden de stalen pinnen waar de vogel mee vast zat doorgeslepen worden. De kunstenaar heeft de mal van het kunstwerk nog liggen, dus het kan binnenkort opnieuw vervaardigd worden. Toch is de vernieling nu extra vervelend omdat op 1 februari de watersnoodramp wordt herdacht bij het monument.