'Voldoende aandacht voor broertjes'

De instellingen die betrokken waren bij het gezin van de broertjes Ruben en Julian hebben voldoende, navolgbaar en adequaat gehandeld. Ze zijn voldoende gericht geweest op de veilige en gezonde ontwikkeling van de jongetjes, zo staat in een rapport van de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Volksgezondheid dat maandag is verschenen.

De betrokken instellingen, Timon, Bureau Jeugdzorg Utrecht en de Raad voor de Kinderbescherming, werkten volgens bestaande wet- en regelgeving, protocollen en afspraken. De hulpverleners die bij het gezin betrokken waren wisselden tijden en volledig informatie uit met elkaar en met de ouders, aldus de inspecties.

De moeder van de broertjes heeft meerdere malen bij de instellingen aangegeven dat zij vreesde voor de veiligheid van Ruben en Julian als zij bij hun vader waren. Dit is door de instellingen serieus genomen en onderzocht. Er zijn echter geen aanwijzingen gevonden dat vader Jeroen een gevaar was voor zijn kinderen.

Beide ouders stonden open voor vrijwillige hulpverlening en de instanties zagen op momenten verbetering in de situatie. Alle protocollen zijn hierbij gevolgd. Toen de situatie in de loop van 2012 escaleerde, hebben hulpverleners aan de bel getrokken. Dit leidde ertoe dat begin 2013 een onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming werd ingesteld, omdat vrijwillige hulpverlening niet meer toereikend bleek.

Ondanks dat de instellingen volgens de inspecties adequaat gehandeld hebben, worden er in het rapport wel verbeterpunten genoemd om de hulpverlening in de toekomst nog beter te laten verlopen.

De inspecties concluderen dat ouders die, zoals de vader en moeder van Ruben en Julian, verwikkeld zijn in een vechtscheiding zelf de sleutel in handen hebben om een vechtscheiding te voorkomen of te stoppen. Er zijn voor de hulpverleningsinstanties te weinig effectieve methoden om te helpen bij een vechtscheiding. Daarnaast worden de vechtscheidingen in stand gehouden door zaken die buiten de invloedsfeer van de instellingen liggen.

De staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaan op basis van deze conclusies onderzoeken wat er verder nodig is om de schrijnende situaties van kinderen in vechtscheidingen te verbeteren, zo schrijven zij in een brief over het rapport.

De broertjes Ruben en Julian werden afgelopen mei dood gevonden in een duiker bij Cothen. Hun vader was bijna twee weken eerder dood gevonden bij Doorn. Hij had zelfmoord gepleegd nadat hij zijn zoons om het leven had gebracht. De doodsoorzaak van Ruben en Julian is tot op de dag van vandaag niet bekend.