Steeds vaker beroep op mantelzorgers

“Jonge Helden”, zo noemt het centrum voor mantelzorgers, Markant, de honderden jongeren die een deel van de zorg voor een familielid voor hun rekening nemen. Maar zijn het eigenlijk wel helden, of zijn ze eerder het kind van de rekening? Want met alle bezuinigingen in de zorg wordt er steeds vaker een beroep op jonge mantelzorgers gedaan.

Een op de vier jongeren groeit op in een gezinssituatie waarin iemand hulpbehoevend is. Vaak nemen die jongeren een deel van de zorg op zich. Om daar meer begrip voor te kweken wordt deze week voor het eerst de Week van de Jonge Mantelzorgers gehouden. Op Amsterdamse scholen zal voorlichting worden gegeven over hun situatie.