Stankcode 2 voor de Rijnmond

De industrie in het Rijnmondgebied moet de uitstoot van stinkende stoffen zaterdag en zondag beperken. Dat heeft de DCMR Milieudienst Rijnmond bepaald. De milieudienst heeft daarvoor stankcode 2 doen uitgaan.

Aanleiding voor de code zijn zeker 85 stankklachten over een olieachtige geur. Het merendeel van de klachten ging over stank afkomstig van tankopslagbedrijf Vopak. Ze waren afkomstig uit Maassluis, Vlaardingen en Rozenburg. Bij 15 klachten was geen specifieke bron gemeld. Stankcode 2 betekent minder starten, stoppen en schoonmaken van installaties en het verminderen van de verlading van stinkende producten met ten minste 50 procent, aldus de DCMR. Het afgelopen jaar is de code 1 of 2 keer ingesteld.