Sprake van matchfixing in Nederland

Matchfixing komt ook in Nederland op beperkte schaal voor. Het beïnvloeden van en het gokken op wedstrijden mag echter niet als structureel en wijdverbreid worden beschouwd, stellen onderzoekers in het rapport Matchfixing in Nederland.

Van de Nederlandse sporters en scheidsrechters die deelnamen aan het onderzoek, denkt 27 procent dat matchfixing zich in de eigen omgeving heeft voorgedaan. 8 procent kent iemand die is benaderd om de uitkomst van een wedstrijd te beïnvloeden. 4 procent heeft daar zelf mee te maken gehad, blijkt uit de enquête die de makers hebben laten uitvoeren in het voetbal, tennis, de draf- en rensport, boksen en basketbal.

Tevens zegt 20 procent van de deelnemers aan het onderzoek spelers te kennen die gokjes wagen op eigen wedstrijden.

Het rapport is gemaakt in opdracht van minister Edith Schippers (VWS) door de hoogleraren Toine Spapens (Universiteit van Tilburg) en Marjan Olfers (Vrije Universiteit), in samenwerking met accountantsbureau Ernst & Young.

Zij doen in het rapport aanbevelingen voor preventie, signalering en aanpak van wedstrijdvervalsingen. Zo zouden clubbestuurders op strategische posities een Verklaring omtrent Gedrag moeten overleggen. Datzelfde zou volgens de onderzoekers voor zaakwaarnemers van sporters moeten gelden.

Voornaamste conclusie is dat op basis van de verzamelde informatie ‘matchfixing zich in Nederland niet op grote schaal voordoet, maar dat het probleem wel aan de orde is’.

Het manipuleren van wedstrijden door matchfixers, veelal in opdracht van de gokmaffia, is volgens de onderzoekers moeilijk aan te tonen. Bruikbare actieve meldingen van wedstrijdvervalsingen door mensen met informatie uit de eerste hand zijn er niet of nauwelijks, blijkt uit het onderzoek. Zelfs van wedstrijden die als ‘verdacht’ werden aangemerkt, kon niet worden bewezen dat sprake is van manipulatie.

Namen van verdachte clubs en spelers worden in het rapport niet genoemd. De onderzoekers hebben spelers die concrete informatie hebben, aangeraden zich te melden bij de politie of bij Misdaad Anoniem.

Bron: ANP