Situatie thuiszittende kinderen onderzocht

De manier waarop de leerplichtwet in ons land wordt geïnterpreteerd is achterhaald. Niet ieder kind zou 5 dagen naar school hoeven te gaan. Die conclusie trekt kinderombudsman Marc Dullaert. Hij onderzocht de situatie van de duizenden thuiszitters; kinderen die wel naar school zouden moeten, maar zich daar om allerlei redenen niet kunnen handhaven.