Ruim 207.000 scholieren buigen zich over eindexamens

De eindexamens zijn maandagochtend in heel Nederland van start gegaan voor ruim 207.204 middelbare scholieren. Zowel havisten als vwo’ers moeten dit jaar geloven aan strengere eisen.

Sinds 2012 moet elke kandidaat gemiddeld een 5,5 halen voor alle eindexamenvakken. Daarnaast mogen leerlingen van havo of vwo sinds dit jaar nog maar een onvoldoende hebben voor een van de vakken Nederlands, Engels of wiskunde.

Vmbo-leerlingen beginnen maandag met Frans. Het eerste examen voor havisten is management en organisatie (m&o) en vwo’ers buigen zich over het examen Nederlands.

In totaal nemen 109.488 vmbo’ers, 57.600 havisten en 40.116 vwo-leerlingen deel aan de examens, die tot 29 mei duren. De uitslag volgt 2 weken later.