Oosterscheldekering dicht wegens storm

De Oosterscheldekering wordt donderdag gesloten. Dat is een van de maatregelen die genomen wordt vanwege de verwachte noordwesterstorm. De storm valt samen met springtij en dat kan voor hoge waterstanden langs de kust zorgen.

De hoogste waterstanden worden verwacht in het zuidwesten en het uiterste noordoosten van het land. Bij Vlissingen kan het water 3.80 meter boven NAP komen te staan, aldus Rijkswaterstaat. Dit komt eens in de tien jaar voor. Onder andere Hoek van Holland, IJmuiden, Den Helder, het Waddengebied en Delfzijl krijgen ook te maken met zeer hoge waterstanden.

Naast de Oosterscheldekering worden ook Algerakering in de Hollandsche IJssel en enkele sluizen gesloten. Rijkswaterstaat houdt donderdag de waterstanden langs de kust en op de grote meren continu en nauwlettend in de gaten gehouden. Waterschappen, hoogheemraadschappen en veiligheidsregio’s worden geïnformeerd over de waterstandsverwachtingen. “Zo kunnen deze instanties tijdig maatregelen voorbereiden, zoals het sluiten van waterkeringen, het ontruimen van kades en het instellen van dijkbewaking”, laat Rijkswaterstaat weten.

Code oranje

Het KNMI waarschuwt voor extreem weer. Voor de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en Groningen geldt code oranje. Voor de rest van het land is code geel afgegeven.