Onderwijs blinkt uit in middelmatigheid

De kwaliteit van het Nederlandse onderwijs wordt gekenmerkt door middelmatigheid. Zwakke en zeer zwakke scholen bestaan nauwelijks nog, maar daar is dan ook alles mee gezegd.

Een hele grote groep scholen voldoet nét aan de minimumeisen, heel weinig scholen presteren boven verwachting goed. Dat staat in het woensdag gepresenteerde jaarverslag ‘De staat van het onderwijs’ van de Inspectie van het Onderwijs.

“Er is sprake van een stagnatie’’, zegt Annette Roeters, inspecteur-generaal van de inspectie. “De afgelopen jaren was er een duidelijk positieve ontwikkeling aan de onderkant, waardoor er nu nauwelijks nog zwakke scholen zijn. Maar daarna houdt het op. Nederland kent heel erg weinig excellerende leerlingen en scholen. Het aantal goed presterende leerlingen lijkt zelfs af te nemen de laatste jaren.’’ Internationaal gezien is Nederland daardoor gezakt van de top naar de middenmoot. Overigens is die positieve ontwikkeling niet te zien bij het middelbaar beroepsonderwijs, daar stijgt het aantal zwakke opleidingen. Op 1 september vorig jaar waren 22 mbo-opleidingen zeer zwak.

Volgens Roeters is er zeker ruimte voor verbetering, bijvoorbeeld door het onderwijs beter af te stemmen op de verschillende groepen leerlingen. “Wij vrezen dat te veel scholen het idee hebben ‘we voldoen aan de minimumnormen, waarom moeten we nog meer ons best doen’. Dat is een zorgelijke ontwikkeling.’’

Roeters laat weten dit vanaf komend jaar aan te gaan pakken. “We gaan vanaf augustus 2014 niet meer alleen de zwakke en zeer zwakke scholen benoemen, maar ook de categorieën daarboven. We weten nog niet precies hoe we het gaan inkleden, maar denk bijvoorbeeld aan scholen matig, voldoende of zeer goed noemen.’’

Aan de andere kant signaleert de inspectie ook dat scholen leerlingen soms belemmeren bij hun opleiding, om als schoolbestuur beter te scoren. Dat gebeurt bijvoorbeeld door het niet toelaten van scholieren met een lagere Citoscore of die ooit zijn blijven zitten. Sommige scholen laten leerlingen zitten in de klas voor het eindexamen of sturen ze naar een lager niveau om op die manier een betere gemiddelde score op de eindexamens te krijgen.

Bron: ANP