Meer jongeren naar Halt

Voor het eerst in jaren zijn meer jongeren doorverwezen naar Halt. Dat meldt de organisatie dinsdag. Vorig jaar zijn 17.606 jongeren doorverwezen, dit zijn er 1080 meer dan in 2011.

Het aantal verwijzingen nam sinds 2008 juist af. In 2007 waren er nog 23.341 verwijzingen, in 2011 was dit aantal gedaald tot 16.526. Spijbelaars zijn een belangrijke oorzaak voor de stijging. Vorig jaar ontving Halt 2922 jongeren die zich schuldig maakten aan schoolverzuim. Dat is 15 procent meer dan in 2011. Scholen en gemeenten zijn steeds scherper en alerter op spijbelaars, wat de toename van het aantal taakstraffen en leeropdrachten van jongeren bij Halt deels kan verklaren.

Jongeren tussen de 12 en 18 komen bij Halt voor delicten als schoolverzuim, vernieling, winkeldiefstal en verstoring van de openbare orde. De Halt-straf heeft tot doel crimineel gedrag zo vroeg mogelijk te stoppen.