Laatste kans voor Bram Moszkowicz

Advocaat Bram Moszkowicz verschijnt donderdag voor het Hof van Discipline in Den Bosch, in een ultieme poging zijn carrière te redden. Vorig jaar bepaalde de Raad van Discipline in Amsterdam dat Moszkowicz het vak van advocaat niet langer mag uitoefenen, wegens het niet naleven van diverse gedragsregels en het verwaarlozen van belangen van cliënten.

Het hof behandelt het hoger beroep dat de bekende strafpleiter tegen de beslissing van de tuchtrechter heeft aangetekend. Het is zijn laatste kans. Moszkowicz heeft aangekondigd dat hij zijn zaak bij het hof in eigen persoon zal verdedigen. Bij de raad liet hij om principiële redenen verstek gaan.

De raad strafte Moszkowicz (52) veel zwaarder dan Germ Kemper, de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten, had gevraagd. Kemper had om een tijdelijke schorsing gevraagd. Behalve deken Kemper hebben ook vijf ex-cliënten klachten tegen Moszkowicz ingediend.

De Raad van Discipline is samengesteld uit louter advocaten. Het hof bestaat uit drie leden van de rechterlijke macht en twee advocaten.

Bron: ANP