Koning Willem-Alexander wordt ingehuldigd

De inhuldiging in de Nieuwe Kerk is begonnen. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn gearriveerd in de Nieuwe Kerk.

In het begeleidende cortège worden voor het eerst het vaandel van de Nationale Politie en het Statuut voor het Koninkrijk meegedragen, naast de Grondwet, de vaandels van de vier krijgsmachtonderdelen en onder meer het rijkszwaard.

Even ervoor zijn de prinsesjes Amalia, Alexia en Ariane, op de voet gevolgd door Prinses Beatrix en de overige leden van het Koninklijk Huis inmiddels ook in de Nieuwe Kerk aangekomen.

De inhuldiging ziet er als volgt uit. De Koning wordt beëdigd en ingehuldigd. Daarna houdt hij een toespraak en legt hij de eed af. Daarna houdt mr. de Graaf een toespraak, hij is voorzitter van de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal. Er is een Inhuldigingsverklaring en de leden van de Staten-Generaal leggen ook een eed of belofte af, alsmede de gedelegeerden van Aruba, Curaçao en Sint Maarten.