Kabinet sluit akkoord met partners

Het kabinet heeft donderdag een sociaal akkoord gesloten met werkgevers en vakbonden. De geplande kabinetsbezuinigingen van ruim 4 miljard euro voor volgend jaar zijn voorlopig van tafel.

“Dit is een historisch moment”, zei premier Mark Rutte bij de presentatie van het akkoord. “Dit is een akkoord van vertrouwen voor het komende decennium dat de Nederlandse samenleving verder brengt.”

“Voorlopig maken we een pas op de plaats met het bezuinigingspakket voor 2014”, zei Rutte. Het kabinet vertrouwt op herstel van de economische groei en beslist in het najaar of en welke bezuinigingsmaatregelen toch nog nodig zijn om het begrotingstekort terug te dringen.

In het akkoord is afgesproken dat er 125.000 banen bij komen. De werkgevers beloven 100.000 nieuwe banen, de overheid zorgt voor 25.000.

Een aantal omstreden plannen voor WW en ontslagrecht wordt afgezwakt of uitgesteld. Werkgevers en werknemers pakken samen de verantwoordelijkheid om werkloosheid zoveel mogelijk te voorkomen. Ook komt er een voorgeschreven route voor ontslag en daarmee wordt gelijke behandeling gerealiseerd. Werknemers voor wie ontslag dreigt, krijgen recht op een vergoeding die gebruikt kan worden voor scholing voor een nieuwe baan. Ook wordt de positie van werknemers met een tijdelijk contract versterkt.

Mark Rutte reageerde na afloop: “Het belangrijkste is: met dit akkoord kan Nederland weer vooruit. Met vertrouwen in de toekomst.”

Vertegenwoordigers van werkgeversorganisatie VNO-NCW en de vakcentrales onderhandelden donderdag ruim 3 uur met een zware kabinetsdelegatie, die onder leiding stond van premier Mark Rutte en minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken. De sociale partners waren het in de middag onderling al eens geworden.