Horrorarts maakte geen fout in Duitsland

Geen van de in Duitsland door schandaalarts Ernst Jansen Steur behandelde patiënten heeft medische schade geleden.

Dat heeft het ziekenhuis in Heilbronn waar de omstreden Nederlandse neuroloog werkte, donderdag laten weten op een persconferentie. De SLK-klinieken, waar Jansen Steur werkte, heeft onderzoek door deskundigen van een ander ziekenhuis laten doen naar de 443 patiënten die de neuroloog behandelde.

Voorzitter van de raad van toezicht van de Duitse SLK-klinieken Helmut Himmelsbach,  is van mening dat de Nederlandse autoriteiten zelf eerder actie hadden moeten ondernemen. Dan hadden ze Jansen Steur kunnen beletten zijn beroep nog verder uit te oefenen. De SLK verbrak de samenwerking nadat duidelijk was geworden dat de arts in Nederland ernstige fouten had gemaakt. In Nederland is hij uit het artsenregister geschrapt nadat hij onder meer een reeks verkeerde diagnoses had gesteld. Een patiënt pleegde zelfmoord na een slecht nieuws gesprek met de neuroloog. Hij wordt hiervoor vervolgd in Nederland. Daarnaast wordt hij ook nog verdacht van diefstal van medicijnen voor eigen gebruik.