'Gehandicapten gaan het niet redden'

Een groot deel van de mensen met een verstandelijke handicap die door de hervormingsplannen van het kabinet zelfstandig moeten gaan wonen, zal dat niet redden. Een zelfstandig bestaan is voor hen niet mogelijk vanwege hun handicaps en hun slechte gezondheid. Dit blijkt uit onderzoek van Erasmus MC.

Het kabinet wil de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) hervormen. Hierdoor moet 53 procent van de 65.000 volwassenen die nu in een groepshuis wonen, zelfstandig moeten gaan wonen. Ze krijgen dan ondersteuning van mantelzorgers, huishoudelijke hulp en thuiszorg. Deze hulp is echter lang niet genoeg, concludeert Heleen Evenhuis, hoogleraar Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten.

De mensen die getroffen worden door de bezuinigingen zijn voornamelijk personen met een matige of lichte verstandelijke handicap. Bijvoorbeeld mensen met het syndroom van Down. Hoewel zij redelijk zelfredzaam zijn blijken zij niet genoeg vaardigheden te hebben om zelf een huishouden gaande te houden. “Wij denken dat die complexe zorg teveel gevraagd is van huisartsen, thuiszorg en zeker de mantelzorg”, stelt Evenhuis.

Twee rapporten met de bevindingen zijn naar de Tweede Kamer gestuurd.