…En we hebben een Koning!

Vanaf nu heeft Nederland een Koning. Tijdens de abdicatiebijeenkomst in het Paleis op de Dam heeft de Koningin haar taken overgedragen aan haar zoon, vanaf nu Koning Willem-Alexander.

Daarbij aanwezig waren de leden van de koninklijke familie, de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, de leden van de Rijksministerraad, de vicepresident van de Raad van State en de gouverneurs en premiers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

De koninklijke familie liep de Mozeszaal binnen en schudde de handen van alle aanwezigen waarna het officiële gedeelte begon. Een gejuich klonk toen de Koningin de ceremonie opende. Ze haperde iets en lachte. ,,Vandaag maak ik plaats voor een nieuwe generatie”, sprak zij ondermeer. Vervolgens las Chris Breedveld de Akte van Abdicatie voor en zette Beatrix haar handtekening. Daarop klonk weer gejuich vanaf de Dam. ‘Bea bedankt!’ scandeerden duizenden mensen. Toen Willem-Alexander zijn handtekening zette klonk opnieuw gejuich. Vanaf dat moment was Willem-Alexander Koning. Klokgelui klonk van de klokken van het Paleis op de Dam. De overige aanwezigen tekenden de Akte.