Eerste woorden van Koning: 'Lieve moeder'

Na de abdicatie waarbij Beatrix het stokje heeft overgedragen aan haar zoon Willem-Alexander verschijnt de familie op balkon van het Paleis op de Dam. De duizenden mensen op de Dam laten een massaal gejuich horen.

Met een paar woorden van dankbaarheid stelt Beatrix ons de Koning voor. Zij kust haar zoon waarna Koning Willem-Alexander het volk toespreekt.

,,Lieve moeder”, zegt hij, ,,Vandaag heeft u afstand gedaan van de troon, na 33 bevlogen jaren waarvoor wij u intens dankbaar zijn.” Vervolgens dankt hij de burgers voor steun en vertrouwen. Maxima kan haar emoties niet bedwingen en laat een traantje. Ook Beatrix is geëmotioneerd bij haar afscheid van het volk, en wordt gesteund door Willem-Alexander en Maxima, die stevig haar hand vasthoudt.

Na het volkslied komen de prinsesjes Amalia, Alexia en Ariane op het balkon. Enige momenten zwaait de familie het volk toe en gaat het paleis weer in.