Dit was 30 april 2013

Een dag als dinsdag zal Nederland niet snel weer meemaken. Er werd massaal feestgevierd en meegeleefd met ons koningshuis. Onze verslaggevers waren van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat op pad om alles vast te leggen. Dat heeft het volgende foto-overzicht opgeleverd.