CPB: begrotingstekort 3,3 procent

Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 3,3 procent en volgend jaar op 3,4 procent, blijkt uit nieuwe ramingen van het Centraal Planbureau. De tekorten vallen beide jaren hoger uit dan de EU-norm van 3 procent, maar iets minder slecht dan waar de afgelopen weken rekening mee werd gehouden.

Voor volgend jaar betekent dat waarschijnlijk extra miljardenbezuinigingen. VVD en PvdA willen op de lopende begroting van dit jaar niet meer bezuinigen.

Het tekort voor dit jaar is fors hoger dan het Centraal Planbureau bij het aantreden van het kabinet voorspelde, maar ietsje lager dan de Europese Commissie vorige week raamde.

De economische krimp wordt dit jaar geraamd op 0,5 procent, iets minder slecht dan Brussel verwachtte. In de loop van dit jaar begint de economie weer te groeien, voorspelt het CPB. Volgend jaar groeit de Nederlandse economie dan 1 procent. De werkloosheid stijgt dit jaar verder, naar 6,5 procent in 2014.

De coalitie van VVD en PvdA heeft al afgesproken dat een te hoog tekort in 2013 niet leidt tot extra bezuinigingen. Anders is dat voor 2014. Dat jaar wil het kabinet het tekort wel degelijk weer hebben teruggebracht tot maximaal 3 procent. Daarvoor is waarschijnlijk een bezuinigingspakket nodig dat oploopt tot 5 miljard euro. Dat geeft ruimte om ook nog wat te doen aan een verbetering van de koopkracht van ouderen en het stimuleren van de werkgelegenheid in de bouw.

Het kabinet vroeg woensdag oppositiepartijen om de bereidheid te tonen mee te denken over een bezuinigingspakket. VVD en PvdA hebben oppositiepartijen nodig omdat ze samen geen meerderheid hebben in de Senaat.