Coentunnel afgesloten tijdens Hemelvaart

De Coentunnel is tijdens het Hemelvaartweekend volledig afgesloten. Rijkswaterstaat sluit dan de tweede Coentunnel aan op de toevoerwegen A10, de A8 en de nieuwe Westrandweg. Dat heeft Rijkswaterstaat maandag bekend gemaakt.

Vanaf woensdagavond 21.00 uur tot maandagochtend 5.00 uur moeten automobilisten omrijden via de Zeeburgertunnel. Gewaarschuwd wordt voor ernstige verkeershinder.

Na dit oponthoud gaan de tweede Coentunnel en de nieuwe Westrandweg, die bedoeld zijn om de Amsterdamse ringweg te ontlasten, na jaren van werkzaamheden open. Zodra de nieuwe tunnel open is, begint Rijkswaterstaat met het renoveren van de bestaande Coentunnel.

Naast de Coentunnel wordt het noordelijke deel van de A10-West tot aan beide Coentunnels afgesloten. Het afsluiten van de weg is noodzakelijk om het wegennet aan te passen. Zo wordt vanaf woensdagavond onder meer nieuwe belijning en verlichting aangebracht. Weggebruikers moeten rekening houden met een gewijzigde verkeerssituatie en een langere reistijd.