10.000 klachten op tweede examendag

Op de tweede dag van het eindexamen heeft het Landelijk Komitee Aktie Scholieren (LAKS) ruim 10.000 klachten binnengekregen. Ook dit keer trokken vooral vwo’ers aan de bel: het LAKS ontving ruim 1200 klachten over het examen aardrijkskunde.

De leerlingen denken dat bepaalde examenvragen helemaal niet kloppen. “Bij een paar vragen stonden diagrammen afgebeeld met cijfers die verschilden met wat er in de atlas stond. Dat riep behoorlijk wat paniek op”, zegt een woordvoerster van de scholierenorganisatie. Als die vermoedens juist zijn, worden de vragen mogelijk niet meegerekend voor de uitslag. Alle scholieren krijgen in dat geval het hoogste aantal punten voor die vragen.

Havisten deden het examen tekenen, handvaardigheid en textiele werkvormen (TeHaTex) en Nederlands. “Sommigen klaagden over een onduidelijke tekst die de scholieren moesten samenvatten en verklaren. Verder viel er niet echt iets op”, zei de zegsvrouw. De vmbo’ers zaten amper in de stress over muziek en natuur- en scheikunde: slechts 70 van hen protesteerden over de examens.

Bron: ANP