Wouter Bos liet steken vallen

Toenmalig minister Wouter Bos (Financiën) heeft controle door de Tweede Kamer van zijn handelen ten tijde van de kredietcrisis belemmerd door het parlement vrijwel steeds te laat te informeren en in een aantal gevallen onvolledig. Dat gebeurde onder meer bij de steunoperaties bij ABN Amro, Fortis Bank Nederland en ING.

Dat concludeert de parlementaire enquêtecommissie in haar eindrapport. De commissie beseft wel dat het informeren van de Kamer soms vertrouwelijk had gemoeten. Bos heeft het de Kamer volgens de commissie onmogelijk gemaakt vooraf controle uit te oefenen op zijn geplande ingrepen. “De commissie vindt dat de minister van Financiën onzorgvuldig is omgegaan met zijn actieve informatieplicht”, aldus het rapport over de twee steunoperaties voor ING.

De commissie is overigens ook kritisch over het beperkte initiatief dat Kamerleden gedurende de crisisperiode hebben genomen om vaker met de minister van Financiën te debatteren, meer informatie te krijgen of langere spreektijd in debatten te hebben. Ook hebben Kamerleden op een aantal momenten ‘belangrijke zaken onvoldoende opgepikt of aan de orde gesteld’.

In het woensdag gepresenteerde rapport staan aanbevelingen om de informatievoorziening tussen kabinet en Kamer over grote financiële zaken te verbeteren. De wet moet zo worden aangepast dat zonder raadpleging vooraf van het parlement geen grote sommen geld aan individuele financiële instellingen kunnen worden verstrekt.

Verder zijn volgens de enquêtecommissie afspraken noodzakelijk om de Kamer bij crisismaatregelen snel en zo nodig vertrouwelijk te informeren. Als het recht van de Kamer om mee te beslissen toch wordt geschonden, zou het kabinet verplicht na afloop in een document volledige openheid van zaken moeten geven.

Bron: ANP