Regeerakkoord opengebroken

De VVD en PvdA gaan het regeerakkoord openbreken. Er wordt gezocht naar een manier om het plan voor de inkomensafhankelijke zorgpremie aan te passen. Het plan dat in het regeerakkoord was opgenomen, is van tafel.

Premier Rutte en vicepremier Asscher zitten nu met elkaar om de tafel om te kijken naar andere opties. Ook de fracties van de PvdA en VVD zijn in beraad gegaan.

De opties worden komend weekend doorberekend, laat Diederik Samsom weten. Maandag wordt hier meer over bekend.