Nieuwe tekst op beeld J. P. Coen

Na maanden discussie heeft de gemeenteraad van Hoorn een nieuwe tekst bedacht voor op de sokkel van het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen. De raad besloot afgelopen juli de tekst op het beeld aan te passen nadat buurtbewoners hadden aangegeven dat ze zich aan het standbeeld ergerden.

Verschillende inwoners van Hoorn kunnen het niet waarderen dat het standbeeld Coen verheerlijkt. De gouverneur-generaal van de VOC is namelijk verantwoordelijk voor vreselijke slachtingen in Oost-Indië. Zo liet hij in 1621 de hele bevolking van de Molukse Banda-eilanden uitmoorden.

Naar aanleiding van de klachten over het beeld is besloten door middel van de nieuwe tekst een genuanceerder beeld van Jan Pieterszoon Coen te schetsen. Op de nieuwe plaquette komt desondanks niet de term ‘volkerenmoord’ te staan. De SP had een verzoek ingediend om dit woord in de tekst te verwerken.

Wat precies de nieuwe omschrijving van Coen wordt is nog niet bekendgemaakt.