Nationale Politie gaat 43 districten tellen

De nieuwe Nationale Politie gaat tien regionale eenheden, 43 districten en 168 zogeheten basisteams tellen. Dat staat in het conceptinrichtingsplan van de Nationale Politie dat minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie maandag aan de Eerste Kamer heeft gestuurd.

Een basisteam kan een wijk van een grote stad, meerdere gemeenten of een gemeente omvatten en gaat tussen de zestig en tweehonderd voltijdsbanen tellen. Volgens minister Opstelten worden de basisteams ‘het fundament van de politie’. Op momenten dat een basisteam een tekort aan mankracht heeft, kan het een beroep doen op een flexteam. Elk politiedistrict krijgt een flexteam van minimaal twintig mensen. Hun belangrijkste taak wordt de ondersteuning van de basisteams.

De regionale eenheid Den Haag krijgt in de plannen van Opstelten de meeste districten en basisteams, respectievelijk zeven en 29. Met drie districten en negen basisteams wordt Oost-Brabant wat dat betreft de kleinste regionale eenheid. De huidige politieorganisatie kent nog 25 regiokorpsen en het Korps landelijke politiediensten. In 2015 moeten die zijn opgegaan in een landelijk korps.

Naast de tien regionale eenheden komt er een landelijke eenheid en een ondersteunende dienst voor bedrijfsvoeringstaken zoals ICT.

Bron: ANP