Kamer stemt over rol koningin bij formatie

De Tweede Kamer stemt woensdag over een voorstel van D66 om de rol van de Koningin bij de formatie van een nieuw kabinet volledig te schrappen. Het lijkt erop dat dit voorstel een ruime meerderheid krijgt. De Kamer wijst dan in het vervolg de formateur aan, nu doet de Koningin dat nog.