Hedwigepolder in 2019 onder water

De Zeeuwse Hedwigepolder moet uiterlijk in 2019 helemaal onder water staan. Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken heeft dat vrijdag tegen het ANP gezegd. Komende jaren beginnen de voorbereidingen, waarna in mei 2016 de ontpoldering van start gaat.

Dijksma spreekt van een realistische planning. Ze heeft de meest betrokkenen al ingelicht. De Vlaamse minister-president Kris Peeters reageerde tevreden, zei ze.

Met Vlaanderen is jaren geleden al afgesproken dat de Hedwigepolder onder water zou komen. Die maatregel moest dienen als compensatie voor het uitdiepen van de Westerschelde, waardoor natuurgebied verloren is gegaan.

Het vorige kabinet kwam van het besluit terug na Zeeuws verzet. Het ging op zoek naar alternatieven, maar die waren voor Vlaanderen niet bespreekbaar. Ook de Europese Commissie wilde dat Nederland zich aan zijn afspraken met Vlaanderen zou houden. In het regeerakkoord kwamen VVD en PvdA overeen dat de Hedwigepolder toch onder water gaat.

Dijksma zei vrijdag dat het goed is dat er nu duidelijkheid is. Het ging om een langlopende zaak, die met veel emotie gepaard ging, concludeert de PvdA-staatssecretaris. Ook het Zeeuwse provinciebestuur stelt volgens haar op prijs dat er nu helderheid is.

Alle procedures voor de ontpoldering gaan zo snel mogelijk van start. Het gaat om de actualisering van de plannen, het aanvragen van vergunningen en ontheffingen en het regelen van eventuele onteigeningen.

Bron: ANP