Fietsersbond: Stijging verkeersdoden schrikbarend

De Fietsersbond is erg geschrokken van de stijging van het aantal verkeersdoden. Dit aantal is in 2011 met 3,3 procent gestegen ten opzichte van 2010, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De bond wil dan ook dat er snel concrete maatregelen worden genomen om het aantal dodelijke verkeersslachtoffers naar beneden te krijgen. Zo zouden er meer vrijliggende fietspaden op 50-kilometerwegen moeten komen en zouden fietspaden beter onderhouden moeten worden. Dit zijn simpele maatregelen waar niet veel geld voor nodig is.