CPB maakt berekeningen verkiezingsprogramma's bekend

De plannen van de PVV scoren op de korte termijn goed op terreinen als economische groei, werkgelegenheid en koopkracht. Dat blijkt maandag uit berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) die 10 verkiezingsprogramma’s onderzocht.

Bij de PVV neemt de economische groei toe tot 0,7 procent in 2017, terwijl bij de andere partijen een daling is te zien. Bij de PvdA is die het grootst met 2,3 procent. Ook bij de bestrijding van werkloosheid komt de PVV goed uit de bus, met een afname van 0,5 procent in 2017 ten opzichte van de huidige verwachtingen.

De PVV doet het met name goed door forse bezuinigingen op overheidsuitgaven, zoals defensie, veiligheid, onderwijs en ontwikkelingssamenwerking en door dat geld in te zetten voor lastenverlichting. Op de lange termijn pakt het PVV-programma negatief uit voor de werkgelegenheid. Dat geldt ook voor de PvdA en de SP. Bij de laatste partij gaan honderdduizenden banen verloren. Met name de belastingmaatregelen van VVD, CDA, en GroenLinks leiden in de periode tot 2040 tot groei van de werkgelegenheid.

De koopkracht verbetert het meest door de plannen van de SP. Het CPB spreekt van een stijging van 3 procent in 2017, bij de PVV is dat 2 procent. Bij het CDA is sprake van een daling van de koopkracht met 3,25 procent. Door de VVD-plannen blijven uitkeringsgerechtigden 6,25 procent achter bij werkenden. Ouderen zitten met hun koopkracht het best bij onder meer CDA en PvdA, het slechtst bij GroenLinks.

De VVD zorgt voor de grootste daling van het overheidstekort met 16 miljard euro. Alle partijen brengen het begrotingstekort terug, maar bij niemand is het weg in 2017. Het beste komt de VVD uit de bus, met een tekort van 1,1 procent in 2017, het slechtste de SGP met 1,9 procent.

Bron: ANP