CPB: Begrotingstekort in 2013 2,9 procent

Het akkoord dat VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie sloten over de overheidsfinanciën van volgend jaar, brengt het begrotingstekort binnen de Europees toegestane regels.

Volgens berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) komt het tekort in 2013 uit op 2,9 procent, terwijl 3 procent het maximum is. De jaren erna is er slechts sprake van een beperkte verbetering, aldus het CPB. Het planbureau voorspelt voor 2017, het einde van de komende kabinetsperiode, een tekort van 2,6 procent. De economische groei is in Nederland lager dan in veel andere landen na eerdere financiële crises. In 2017 ligt de staatsschuld op ruim 74 procent van het bruto binnenlands product. Dat komt vooral door de achterblijvende binnenlandse bestedingen, die gedrukt worden door de daling van de huizenprijzen, de problemen bij de pensioenfondsen en de gevolgen van het begrotingstekort, aldus het CPB.

Het voorzichtige herstel van de economie na 2012 gaat gepaard met een matige groei van de werkgelegenheid van 0,25 procent per jaar in de periode tot 2017. De werkloosheid piekt in 2014 op 6,25 procent, en is in 2017 weer afgenomen tot 470.000 mensen (5,25 procent van de beroepsbevolking), dat ook voor dit jaar wordt verwacht.

Bron: ANP