Catshuisonderhandelingen vrijdag verder

De onderhandelaars van VVD, CDA en PVV zetten vrijdagavond hun onderhandelingen in het Catshuis voort. Dat is donderdagavond bekendgemaakt.

Vrijdag liggen de door het Centraal Planbureau (CPB) uitgerekende effecten van de gekozen miljardenbezuinigingen en hervormingen op tafel. Dan moet blijken of de drie partijen de maatregelen voor hun rekening kunnen nemen en of ze ook genoeg opbrengen om het begrotingstekort terug te brengen. De Europese Commissie eist dat het begrotingstekort volgend jaar is teruggebracht tot maximaal 3 procent van het bruto binnenlands product. Dat betekent minimaal een bezuiniging van 9 miljard euro.

De uitkomst van de gesprekken is nog steeds onzeker. Er is de wil om eruit te komen, maar de CPB-resultaten zijn daarvoor bepalend. Met name de gevolgen voor de koopkracht van burgers zijn naar verwachting groot.

Mochten de onderhandelaars vrijdag of in de dagen erna een akkoord bereiken, dan worden de gekozen maatregelen voorgelegd aan de fracties van VVD, CDA en PVV en aan het voltallige kabinet. Als die zich allemaal achter het akkoord scharen, worden de plannen gepresenteerd en volgt een debat in de Tweede Kamer.

Bron: ANP