Dieren

Babyboom onder roofdieren Artis

Het is een vruchtbare periode voor de roofdieren in Artis. Er zijn de afgelopen maand maar liefst twee nestjes wolven en een leeuwenwelpje geboren.

Het leeuwtje wordt streng door zijn moeder Ti-Cuna in de gaten gehouden. Het kleintje mag nog niet in de buurt komen van de rest van de groep. Of het een jongetje of een meisje is weten de verzorgers nog niet.

De wolfjes zijn op 30 april geboren en sindsdien door hun moeders in hun holen onder de grond gehouden. Deze hebben ze speciaal gegraven om hun jongen in te zogen. Inmiddels laten de moederwolven de teugels wat vieren en kunnen bezoekers de kleintjes ook af en toe bovengronds bewonderen.